Övrig Information

Planering i Arkösund och på Bergön ska gödas av lokal kunskap och idérikedom

Nya sätt att planera för skärgårdens framtid tas just nu fram i ett 30-miljoners EU-projekt – Coast4us – där bl.a. Arkösund och Bergön har utsetts till pilotområden. Där ska de nya planeringsverktygen och det nya sättet att planera – med öppenhet och medverkan från lokalbefolkning och andra intressenter – testas. Läs mera om projektet som leds av Länsstyrelsen där Aspöja Fastigheter AB är en av 16 partner och läs hur Pia Tingvall i Coompanion Östergötland vill mobilisera och dra in alla intresserade i planeringen.

Länk till: Arkösunds och Bergöns framtid planeras med öppenhet och lokal medverkan (PDF). Intervju med projektledarna på Länsstyrelsen

Länk till: Coompanion siktar längre än till detaljplaner i Arkösund (PDF). Intervju med Pia Tingvall