Vattenverk på Aspöja

I bilaga hittar du viktiga besked om kvaliteten på dricksvattnet från Vattenverket på Aspöja.
De högre halter av långsamväxande bakterier och odlingsbara mikroorganismer som konstaterats hos några fastighetsägare är INTE hälsofarliga! Det innebär att vattengruppens rekommendationen, att koka vatten som ska drickas, INTE längre gäller. I bilagan finns tips på hur du kan minska/eliminera förekomsten av bakterier och mikroorganismer.

Bilaga: 2020-10 Brev om tjänligt dricksvatten (PDF)

2020-11-15 Lägesrapport om vattenverk på Aspöja (PDF)
2020-10-04 Brev till berörda fastighetsägare på Aspöja med omgivande öar (PDF)
2020-07-18 Lägesrapport om vattenverk på Aspöja (PDF)
2020-06-29 Lägesrapport om vattenverk på Aspöja (PDF)
2020-06-16 Lägesrapport om vattenverk på Aspöja (PDF)
2020-05-11 Lägesrapport om vattenverk på Aspöja (PDF)
2020-04-17 Lägesrapport om vattenverk på Aspöja (PDF)
2020-04-01 Lägesrapport om vattenverk på Aspöja (PDF)
2020-02-21 Information om vattenprojektet – utskick (PDF)